ט' חשון, תשע"ו
22 אוקטובר 2015
280/2015
כתבו מוריאל שפיר (תחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים), אילנה דרור (תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים)


 
  • ברבעון השלישי של 2015 הערכת המנהלים במאזן הפעילות הכוללת נעשית חיובית יותר (3.1% לעומת 2.2% ברבעון השני).

  • בשאלון מלונאות, יותר מ-80% מהמנהלים ציינו כמגבלה חמורה ומתונה את המגבלה "מחסור  בהזמנות תיירים מחו"ל" ויותר מ- 60% ציינו את כמגבלה חמורה ומתונה את המגבלה "המצב הביטחוני בישראל".

  • בשאלון בינוי, כ-30% מהמנהלים ציינו כמגבלה חמורה את המגבלות "עיכובים בקבלת היתרים/אישורים" ו"מחסור בקרקע זמינה". כרבע מהמנהלים ציינו כמגבלה חמורה את המגבלות "מחסור בעובדים מקצועיים (בעבודות רטובות ולא רטובות)".

  • ברבעון השלישי עלו ציפיות המנהלים לגבי שער החליפין של דולר ארה"ב לעוד שלושה חודשים (3.81 ש"ח לדולר ביולי ו-3.86 ש"ח לדולר בספטמבר) ולעוד שנה (3.88 ש"ח לדולר ביולי ו-3.93 ש"ח לדולר בספטמבר). העלייה בציפיות המנהלים תואמת את העלייה בשער הדולר היציג בפועל (3.78 ש"ח לדולר ביולי ו-3.91 ש"ח לדולר בספטמבר).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}