כ"ב תמוז, תשע"ה
09 יולי 2015
179/2015
כתבו אילנה דרור (תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים), מוריאל שפיר (תחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​יוני 2015
• הטבה במאזן הפעילות הכוללת (4.5%) לעומת החודש הקודם (1.6%).
• בבינוי נרשמה הטבה בהערכת המנהלים הכוללת (11.0% ביוני לעומת 6.7% במאי ) והיא הגבוהה ביותר מתחילת הסקר. בכל המדדים נרשמה הטבה, במדדים "היקף הפעילות השוטפת של החברה" ו"היקף העבודות החדשות של החברה" נרשמו ההערכות הגבוהות ביותר מתחילת הסקר.
• במלונאות, נרשמה הטבה בהערכת המנהלים הכוללת והיא הגיעה לרמה הגבוהה ביותר מיולי 2014 – נמשכת ההתאוששות במלונאות ממבצע "צוק איתן"  - אם זאת הערכת המנהלים עדיין שלילית (-8.9%  ביוני לעומת 15.7%- במאי).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}