א' חשון, תשע"ז
02 נובמבר 2016
330/2016
כתבה נטליה ציבל, תחום ניתוח סטטיסטי


 
  • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה מדד חברתי-כלכלי של אוכלוסיית הרשויות המקומיות בשנת 2013 המבוסס על נתונים ממקורות מנהליים. אפיון הרשויות המקומיות בוצע בליווי ועדת ההיגוי בה השתתפו נציגים מהאקדמיה, ממשרדי ממשלה, מגופי מחקר ומהרשויות המקומיות. מדד זה יתפרסם אחת לשנתיים.
  • הניתוח נערך עבור 255 רשויות מקומיות, מתוכן 201 עיריות ומועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות, לפי המפה המוניציפלית המעודכנת לשנת 2013. בניגוד למדד הקודם (2008), אוכלוסיית המדד 2013 כוללת גם את רוב דיירי המוסדות.
  • ערך המדד החברתי-כלכלי בשנת 2013 נע בין 2.344- עבור מועצה אזורית נווה מדבר לבין 3.058 עבור סביון.[​1] ל-132 רשויות מקומיות שבהן מתגוררים 46% מסך האוכלוסייה, ערך מדד שלילי (מתחת לממוצע). ל-123 רשויות מקומיות שבהן מתגוררים 54% מסך האוכלוסייה, ערך מדד חיובי (מעל הממוצע).
  • המדד החברתי-כלכלי מחושב כערך רציף.1 הדבר מאפשר את חלוקת המשאבים בין הרשויות המקומיות בצורה רציפה גם כן או לפי דירוגן מ-1 עד 255. עם זאת, עקב החלטות ממשלה רבות שמתבססות על סיווג הרשויות המקומיות ל-10 אשכולות, בוצעה חלוקה של הרשויות המקומיות    ל-10 קבוצות הומוגניות (אשכולות) לפי ערכי המדד החברתי-כלכלי, כאשר אשכול 1 מציין את הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה הנמוכה ביותר ו-10 - את הרמה הגבוהה ביותר 

 לפרסום המלא - מדד חברתי- כלכלי 2013

[1​] ערך המדד מחושב כערך רציף, בשיטת ניתוח גורמים, ומתוקנן כך שממוצע ערכי המדד של כל הרשויות המקומיות הוא אפס. ערך המדד הוא המרחק של הרשות המקומית מהממוצע ביחידות של סטיות תקן.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}