ט' אלול, תשע"ו
12 ספטמבר 2016
279/2016


 
 • בסוף שנת 2015 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית בישראל ב-1.488 מיליון נפש, שהם כ-18% מכלל תושבי ישראל. זהו גידול של כ-34.2 אלף תושבים לעומת סוף שנת 2014.
 • שיעור הגידול השנתי של האוכלוסייה המוסלמית נמצא במגמת ירידה - מ-3.8% בשנת 2000 ל-2.4% בשנת 2015.
 • בעיר ירושלים נמצא הריכוז הגדול ביותר של תושבים מוסלמים; כ-311 אלף, שהם 20.9% מכלל המוסלמים בישראל ו-35.9% מכלל תושבי העיר. היישוב השני בגודלו מבחינת מספר התושבים המוסלמיים הוא רהט, ובו מתגוררים כ-62 אלף מוסלמים.
 • בשנת 2015, שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) באוכלוסייה המוסלמית עמד על 3.3 ילדים לאישה, לאחר ירידה מ-4.7 ילדים לאישה בשנת 2000.
 • כ-35% ממשקי הבית שבראשם עמד/ה מוסלמי/ת מונים 6 נפשות או יותר, בהשוואה לכ-9% בלבד ממשקי הבית שבראשם עמד/ה יהודי/יה.
 •  אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בשנת 2015 בקרב מוסלמים בני 15 ומעלה היה 43.7% (62.8% בקרב גברים ו-24.6% בקרב נשים). יש לציין כי אחוז השתתפות של הנשים המוסלמיות נמוך משמעותית בהשוואה לאחוז זה בקרב יהודיות, נוצריות ודרוזיות (65.8%, 45.2% ו-32.4%, בהתאמה).
 • אחוז הבלתי מועסקים בקרב מוסלמים בגילים 15 ומעלה היה 7.2%, גבוה מאשר בקרב היהודים, הנוצרים והדרוזים (5.1%, 5.4% ו-4.9%, בהתאמה).
 • כ-45% מהגברים המוסלמים המועסקים הנם עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים.
 • כ-36% מהנשים המוסלמיות המועסקות הנן בעלות משלח יד אקדמי, כ-33% הנן עובדות מכירות ועובדות שירותים.
 • במשקי בית מוסלמים אחוז ההוצאה על למזון (כולל ירקות ופירות) מסך ההוצאה החודשית לתצרוכת עומד על 23.1% לעומת 15.1%,במשקי הבית היהודיים.
 • ל-35.9% ממשקי הבית המוסלמיים יש מינוי לאינטרנט לעומת 70.9% במשקי בית יהודיים.
 • בשנת תשע"ה (2014/15), 5.3 אלף מוסלמים קיבלו תארים אקדמיים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
 • שיעור המוסלמים בקרב כלל מקבלי התארים בישראל בשנה זו עלה ל-7.3% (לעומת 6.7% בשנה הקודמת).
 • שיעור המוסלמים היה גבוה יחסית במקצועות הלימוד הבאים:[1] שפה וספרות ערבית (51.4%), תרבות ואמנות (35.1%), הכשרה להוראה (33.7%), סיעוד (30.0%), ספרות עברית (28.6%), רוקחות (27.8%), והנמוך ביותר במכון ויצמן (1.5%). 







[1] מקצועות לימוד שאותם למדו (סה"כ בכל סגי המוסדות מלבד מכללות אקדמיות לחינוך) לפחות 50 מקבלי תואר ראשון. 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}