י' אדר ב' ב, תשע"ו
20 מרץ 2016
075/2016
כתב אייל כהנא, תחום עסקים - כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נובמבר 2015-ינואר 2016 ,נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוחות א ו-ב)
 
תעשייה, כרייה וחציבה

  • עלייה של 1.9% בייצור התעשייתי 

  • אין שינוי במספר משרות השכיר

  • ​​עלייה של 0.4% במספר שעות העבודה למעשה 

  • ירידה של 1.5% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, ירידה של 2.7% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים

תעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית

  • עלייה של 2.7% בייצור התעשייתי

ענפי הטכנולוגיה העילית**

  • ירידה של 3.7% בייצור התעשייתי

ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית **

  • עלייה של 7.9% בייצור התעשייתי
הייצור התעשייתי מחושב עבור שני סדרים של הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011: סדר B כרייה וחציבה (ענפים ראשיים 1 (09-06 וסדר C תעשייה (ענפים ראשיים (33-10).

** עפ"י סיווג ענפי ה​תעשייה לפי עצמה טכנולוגית.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}