י"א שבט, תשע"ו
21 ינואר 2016
015/2016
כתב אייל כהנא, תחום עסקים - כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ספטמבר-נובמבר 2015 ,נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוחות א ו-ב)

 תעשייה, כרייה וחציבה
  • עלייה של 6.5% בייצור התעשייתי 
  • ירידה של 0.8% במספר משרות השכיר
  • עלייה של 1.2% במספר שעות העבודה למעשה 
  • עלייה של 5.7% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, עלייה של 7.8% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים

תעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית
  • עלייה של 6.3% בייצור התעשייתי

ענפי הטכנולוגיה העילית**
  • עלייה של 0.7% בייצור התעשייתי 

*הייצור התעשייתי מחושב עבור שני סדרים של הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011: סדר B כרייה וחציבה (ענפים ראשיים 09-06) וסדר C תעשייה (ענפים ראשיים (33-10). 

**עפ"י סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}