ט"ו סיון, תשע"ו
21 יוני 2016
188/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
פברואר-אפריל 2016 ,נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוחות א ו-ב)

תעשייה, כרייה וחציבה

  • עלייה של 0.4% בייצור התעשייתי 
  • עלייה של 0.8% במספר משרות השכיר
  • עלייה של 4.1% במספר שעות העבודה למעשה 
  • עלייה של 2.2% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, ירידה של 7.2% בפדיון
    ממכירות ליצוא במחירים קבועים


תעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית

  • ​ עלייה של 1.9% בייצור התעשייתי

ענפי הטכנולוגיה ה-עילית**

  • ירידה של 3.4% בייצור התעשייתי 


*הייצור התעשייתי מחושב עבור שני סדרים של הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011: סדר B כרייה וחציבה (ענפים ראשיים 09-06)  וסדר C תעשייה (ענפים ראשיים (33-10). 
** עפ"י סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}