י"ט אדר ב' ב, תשע"ו
29 מרץ 2016
083/2016
כתבו מרק פלדמן (תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה), מוריאל שפיר (תחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 רבעון רביעי 2015

  •  ברבעון הרביעי של שנת 2015 עלה מספר המשרות הפנויות ל- 86.3 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 85.6 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבעון השלישי של 2015). 
  • היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-4.6 (לעומת 5.0 ברבעון הקודם). הכוונה ליחס בין המבקשים לעבוד לבין המשרות הפנויות. 
  •  היחס בין ההיצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים ירד ל-2.8 (לעומת 2.9 ברבעון הקודם). 
  • יחס בין ההיצע לביקוש נמוך מ-1 (כלומר במשלחי יד אלה מספר המשרות הפנויות עולה על מספר המבקשים לעבוד) קיים בקרב מפתחי תכנה, פקידים במרכזי מידע ללקוחות, נציגי מכירות בטלפון ובקרב קבוצת משלחי היד הבאים: בוני בתים למגורים, מניחי לבנים ובעלי משלח יד דומה, סתתים, חותכים, מנסרים ומגלפים באבן, יוצקי בטון, עובדים בגימור בטון ובעלי משלח יד דומה, עובדי שלד בתחום הבנייה ובעלי מלאכה דומים לנמ"א, רצפים ומניחי אריחים וטייחים. 
  •   היחס בין ההיצע לביקוש גבוה מ-7 (כלומר במשלחי יד אלה מספר המבקשים לעבוד היה גבוה פי 7 ממספר המשרות הפנויות) נמצא בקרב מנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים. 

סיכום שנת 2015

  •  בשנת 2015 מספר משרות פנויות עלה ל-82.3 אלך משרות בממוצע לחודש (לעומת 66.1 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש בשנת 2014)
  •  בשנת 2015 ירד היחס בין היצע לביקוש ל-4.5 (לעומת 5.6 בשנת 2014)
  •  בשנת 2015 ירד היחס בין היצע לביקוש בקשר משלחי יד ידועים ל-2.7 (לעומת 3.7 בשנת 2014)
  • ​ רכיבי היצע בשנת 2015: מועסקים שחיפשו עבודה - 20.3%, בלתי מועסקים - 48.9% ולא משתתפים בכוח עבודה שבועי וחיפשו עבודה בשנה אחרונה - 30.7%


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}