כ"ז ניסן, תשע"ו
05 מאי 2016
128/2016
כתבה דינה כהן, תחום בינוי ורשויות מקומיות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר-מרץ 2016, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

• עלייה של 1.3% בכמות המבוקשת של דירות חדשות
 במרכיבי הכמות חלה:

עלייה של כ-3.7% במספר הדירות החדשות שנמכרו.
ירידה של כ-2.9% במספר הדירות שלא למכירה.

יוני 2015-מרץ 2016

בנתוני המגמה נרשמה ירידה בשיעור של 2.0% בממוצע לחודש בכמות המבוקשת, ושל 2.3% בממוצע לחודש במספר הדירות החדשות שנמכרו.

בסוף מרץ 2016

כ-26,730 דירות חדשות נותרו למכירה, מתוכן, כ-31% במחוז המרכז.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}