כ"ה שבט, תשע"ו
04 פברואר 2016
028/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

הכמות המבוקשת של דירות חדשות ב- 2015

  • עלייה של 22.3% בהשוואה לאשתקד.

     במרכיבי הכמות חלה -
  • עלייה של כ-40.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו, זוהי הכמות הגבוהה ביותר של דירות חדשות שנמכרו מאז שהסקר נערך במתכונתו הנוכחית, בשנת 1999.
  • ירידה של כ-0.5% במספר הדירות שלא למכירה

    בסוף דצמבר 2015

 

  • כ-28,440 דירות חדשות נותרו למכירה, מתוכן, כ-37% במחוז המרכז.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}