י"א אב, תשע"ו
15 אוגוסט 2016
247/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • תוצר המלכ"רים היווה 5.8% מהתוצר המקומי הגולמי בשנים 2015-2013.

  • בשנת 2013, סך הכנסות שוטפות של מגזר מלכ"רים היה 127.0 מיליארד ₪. 50.0% מכלל הכנסות המלכ"רים  היו מהעברות ממשלה, 33.1% ממכירת שירותים, 7.5% מתרומות ממשקי בית ומעסקים בארץ, 7.2% מתרומות מחו"ל ועוד 2.2% מהכנסות מריבית ומרכוש.

  • בשנת 2013, סך הוצאות שוטפות של מגזר מלכ"רים היה 130.8 מיליארד ₪. חלק עלות העבודה מסך ההוצאות היה הגבוה ביותר בתחום החינוך והמחקר (56%), והנמוך ביותר בתחום הפילנתרופיה והתנדבות (15%).

בשנת 2013, היו 430 אלף משרות שכיר במגזר מלכ"רים אשר מרביתן התרכזו בתחום חינוך ומחקר (49.8%), ו-424 אלף מתנדבים שמרביתם עבדו בתחום הרווחה (33.1%).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}