כ"ב חשון, תשע"ז
23 נובמבר 2016
358/2016


 
הכנסה ממוצעת וחציונית ברוטו לחודש מעבודה שכירה בשנת 2015 - לכלל השכירים

 • ​ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה היא 9,503 ש"ח, עלייה ראלית של 2.7% בהשוואה לשנת 2014. ההכנסה החציונית היא 6,884 ש"ח לחודש, עלייה ראלית של 3.4% לעומת שנת 2014.
 • מספר שעות העבודה הממוצע לשבוע הוא 40.7 וההכנסה ברוטו הממוצעת לשעת עבודה - 55.7 ש"ח.

​התפלגות השכירים לפי מין

 • 51.7% מהשכירים הם גברים ו-48.3% הן נשים.
 • ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לגבר שכיר היא 11,219 ש"ח ולשעה - 59.6 ש"ח.
 • ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לאישה שכירה היא 7,666 ש"ח ולשעה - 50.6 ש"ח.
 • ההכנסה החציונית ברוטו לחודש לגבר שכיר היא 7,988 ש"ח ולאישה שכירה - 5,834 ש"ח.
 • ​ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש של אישה שכירה מהווה 68.3% מהכנסת גבר, הכנסה הממוצעת ברוטו לשעה היא 84.8% מהכנסת הגבר וההכנסה החציונית לחודש היא 73.0% מההכנסה החציונית של גבר.

הכנסה ממוצעת ברוטו מעבודה שכירה לפי קבוצות אוכלוסייה

 • ​ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה באוכלוסייה היהודית היא 10,128 ש"ח והחציונית - 7,261 ש"ח.
 • ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה באוכלוסייה הערבית היא 5,939 ש"ח והחציונית - 5,334 ש"ח.
 • הפערים בהכנסות בין שכירים ערבים לשכירים יהודים גבוהים יותר בקרב בעלי ההשכלה הגבוהה מאשר בקרב בעלי ההשכלה הנמוכה.

הכנסה ממוצעת ברוטו מעבודה שכירה לפי משלחי יד, ענפי כלכלה, שנות לימוד ומין

 • ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין ענפי הכלכלה היא בענף מידע ותקשורת - 17,020 ש"ח ברוטו לחודש.
 • ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין משלחי היד היא בקרב מנהלים (18,123 ש"ח לחודש), במשלח יד זה גם שעות העבודה השבועיות בין הרבות ביותר - 47.0 שעות בממוצע לשבוע.
 • ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש למנהל שכיר העובד 48.6 שעות עבודה בשבוע, היא 19,816 ש"ח, וההכנסה למנהלת שכירה העובדת 43.9 שעות עבודה בשבוע, היא 14,886 ש"ח לחודש - פער של 24.9% בהכנסת המנהלים לפי מין.
 • ככל שעולה רמת ההשכלה של השכיר כך גדלה הכנסתו. ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעה של שכיר בעל השכלה של 16 שנות לימוד ומעלה היא 83.0 ש"ח, לעומת הכנסה של 31.7 ש"ח ברוטו לשעה של שכיר שלמד פחות מ-9 שנים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}