י"א ניסן, תשע"ו
19 אפריל 2016
117/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
הנהלת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועובדיה מרכינים ראש עם פטירתו של פרופ' משה סיקרון, הסטטיסטיקן הממשלתי בין השנים 1993-1972.

פרופ' סיקרון נולד בירושלים בשנת 1928, למד  כלכלה וסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית ובשנת 1968 הוסמך לדוקטור באוניברסיטת פנסילבניה.

פרופ' סיקרון היה הסטטיסטיקן הממשלתי השני. הוא החל את עבודתו בלמ"ס בהיותו סטודנט בשנת 1949. תחילה עסק בעיבודים אוטומטיים של רישום התושבים ולאחר מכן עסק בעיבוד ובניתוח של נתוני המפקד הראשון יחד עם פרופ' בקי (הסטטיסטיקן הממשלתי הראשון) וד"ר בנימין גיל.

בהמשך, הועסק פרופ' סיקרון במדור דמוגרפיה, ניהל את מדור העבודה וכיהן בתפקיד סגן מנהל הלמ"ס. בין השנים 1993-1972 כיהן כאמור כסטטיסטיקן הממשלתי. במקביל לימד באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב מגוון של קורסים וסמינרים על אוכלוסיית ישראל, על כוח העבודה והתעסוקה, על המבנה הכלכלי והדמוגרפי של המשפחה ועוד.

פרופ' סיקרון ייעץ למספר ועדות וגופים: הוועדה למדרוג הצפייה בטלוויזיה, הלשכה הסטטיסטית בגאנה בנושא מפקד האוכלוסין 1960, חברת אגרידב (לפי הזמנת ה-OECD) בהכנת התכניות לפיתוח האי כריתים, הלשכה הסטטיסטית של קפריסין ועוד. בנוסף, היה חבר בוועדה הבין-לאומית לבדיקת פעילותו וארגונו של מכון ברוקדייל ישראל וחבר האיגוד הבין-לאומי לסטטיסטיקה (ISI) ובארגונים מקצועיים ישראליים ובין-לאומיים כגון האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה והאגודה הסוציולוגית הישראלית. עוד היה פרופ' סיקרון  חבר בהנהלה של כמה מכוני מחקר בישראל, כגון מכון ירושלים לחקר ישראל, המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות, וחבר מערכת בכמה כתבי עת מקצועיים. הוא פרסם מאמרים וספרים רבים בכתבי עת מקצועיים בארץ ובעולם - על אוכלוסיית ישראל, העלייה לישראל, כוח העבודה, מדדי מחירים, מתודולוגיה של סקרים סטטיסטיים ועוד.

פרופ' סיקרון עבד בלמ"ס 45 שנה, כמחצית מהתקופה כסטטיסטיקן ממשלתי.

במסיבת הפרישה שנערכה לו התייחס פרופ' סיקרון לעבודת הלמ"ס ואמר: "מידע סטטיסטי צריך להציג את המציאות גם כאשר הנתונים מצביעים על הישגיות או על בעיות וקשיים – שהרי יש לדעת אותם כדי לטפל בהם".  בהמשך הוסיף: "הלשכה מוסרת מידע במספרים שלעתים אינם תואמים התרשמויות אישיות. הגישה הסטטיסטית מדברת על הכלל ועל תופעות ולא על חריגים".

פרופ' סיקרון הדגיש בעבודתו כסטטיסטיקן את החשיבות של הקשר עם המשתמשים במידע הסטטיסטי, ובצורך לספק תוצרים איכותיים לתהליכי קבלת החלטות: על כך אמר: "אי תלות הסטטיסטיקה ברמתה המדעית הגבוהה הולכים יד ביד עם צורכי המשתמשים. נתתי משקל רב בטיפול הקשר עם המשתמשים במידע ועם קובעי המדיניות, כדי להכיר מהן הבעיות שלהן דרוש מידע, להביא לידיעתן את המידע הקיים, לרכזו ולהפיצו".


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}