ט"ו תמוז, תשע"ו
21 יולי 2016
227/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 


מליאת הכנסת אישרה באחרונה (יום ג', 12.7.2016) בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה.

 

על פי ההצעה ישונה תואר התפקיד של הסטטיסטיקן הממשלתי והוא ייקרא מעתה הסטטיסטיקן הלאומי במקום הסטטיסטיקן הממשלתי.

 

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי אחת מאבני היסוד של כל לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, היא עצמאות ואי-תלות המאפשרים שקיפות מלאה, אמינות מרבית וחוסר השפעה של גורם זה או אחר. עיקרון זה בא לידי ביטוי בישראל בסעיף הקובע כי "במילוי תפקידו יפעל הסטטיסטיקן על סמך שיקולים מדעיים".

 

השם "סטטיסטיקן לאומי" מבטא את אי-התלות בגורם ממשלתי או פוליטי. מסיבה זו במרבית מדינות העולם השם הרשמי של הסטטיסטיקן הוא "סטטיסטיקן לאומי" ולא "סטטיסטיקן ממשלתי".

 

התיקון נכנס לתוקף עם פרסומו בספר החוקים.

 {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}