ט' ניסן, תשע"ו
17 אפריל 2016
110/2016
כתבה שולמית מקסימוף, תחום מאזן תשלומים ומסחר בין-לאומי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • סך כל ההכנסות של הרשויות המקומיות בתקציב הרגיל בשנת 2014 הסתכמו ב-54,111 מיליוני ש"ח, עלייה ראלית של 4.3% לעומת שנת 2013.
 • סך כל ההוצאות בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות בשנת 2014 היה כ-54,319 מיליוני ש"ח,
  עלייה ראלית של 3.7% בהשוואה לשנת 2013.
 • העלייה בהכנסות נובעת מעלייה של 6.0% בהשתתפות הממשלה ושל 3.7% בהכנסות העצמיות.[1​]
 • השינויים אינם אחידים בכל הרשויות המקומיות. ב-57 מהן חלה ירידה בהכנסות העצמיות, לעומת 100 רשויות מקומיות ב-2013.
 • בשנת 2014 חלה ירידה במספר הרשויות שבהן נרשם גירעון תקציבי בתקציב הרגיל - 108 רשויות לעומת 138 רשויות ב-2013.
 • ארנונה למגורים - יחס הגבייה[​2] בשנת 2014 עמד על 70.7%, גבוה יותר בהשוואה לשנת 2013 (68.3%).
 • שיעור הארנונה לא למגורים עמד על 56.9% מסך הארנונה הכללית, נמוך בהשוואה לשנת 2013 (57.3%).
 • הארנונה למגורים שנגבתה בשנת 2014 הסתכמה בממוצע ב-1,154 ש"ח לנפש, עליה ראלית של 6.0% לעומת שנת 2013.
 • מבין העיריות, צריכת המים למגורים לנפש הגבוהה ביותר נרשמה בהרצלייה (77.3 מ"ק) ובאילת (76.8 מ"ק) והנמוכה ביותר - במודיעין עילית (34.1 מ"ק) ובאלעד (35.3 מ"ק). מבין המועצות המקומיות הצריכה הגבוהה ביותר נרשמה בכפר שמריהו (294.7 מ"ק) ובסביון (288.0 מ"ק) והנמוכה ביותר - בתל שבע (24.7 מ"ק).
 • כמות הפסולת עמדה בשנת 2014 על 1.7 קילוגרם לנפש ליום בממוצע כלל ארצי (בדומה לשנת 2013). כמות הפסולת הגבוהה ביותר מבין העיריות נרשמה באילת (3.3 ק"ג לנפש ליום) ובתל אביב-יפו (2.6). הכמות הנמוכה ביותר נרשמה במודיעין עילית (0.8), בביתר עילית ובאלעד (1.0 בכל אחת מהן).[1] הכנסות עצמיות - תקבולים שהרשויות עצמן גובות מפרטים וממוסדות כגון: ארנונה כללית, אגרות היטלים ועוד.

[​2] יחס הגבייה - אחוז הגבייה מסך החיובים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}