ז' כסלו, תשע"ז
07 דצמבר 2016
374/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
על פי נתונים מקוריים[​1] - חודש ספטמבר 2016 (ממוצע לחודש)
 
  • מספר משרות השכיר היה 3.474 מיליון.
  • השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 9,891 ₪.
  • השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים[​2] היה 9,487 ₪. [1] נתונים מקוריים של שכר ממוצע ומשרות שכיר נועדו להציג את הנתונים בחודש מסוים. נתונים אלה, בשונה מנתונים מנוכי עונתיות, אינם משמשים לצורך השוואה לתקופות קודמות שכן לא הוסרה מהם ההשפעה של העונתיות, חגים וימי פעילות.

[2​] מנוכה במדד המחירים לצרכן של כל חודש


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}