ט' ניסן, תשע"ו
17 אפריל 2016
109/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
​בשנת 2015

  • יבוא לפי ארץ מקור (ללא יהלומים) מסין היווה כ-14.4% מכלל היבוא (7.9 מיליארד דולר), לעומת יבוא לפי ארץ מקור (ללא יהלומים) מארה"ב שהיווה כ-13.4% (7.4 מיליארד דולר).
  • היבוא מרוסיה (ללא יהלומים) ממשיך לגדול והסתכם ב-2.1 מיליארד דולר, עלייה של 55% לעומת שנת 2014.
  • ​60.3% מהסחורות המיובאות משוויץ מקורן בארצות אחרות. עלייה של 2.1% לעומת שנת 2014.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}