א' חשון, תשע"ז
02 נובמבר 2016
329/2016
כתבה בטי שמריהו, תחום מאזן תשלומים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

אוגוסט 2016 - נתונים מנוכי עונתיות[​1]

  • סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק) עלה ב-2.2% ביחס לחודש הקודם והסתכם ב-3.2 מיליארד דולר.
  • יצוא שירותים עסקיים (לא כולל חברות הזנק) עלה ב-2.6% ביחס לחודש הקודם.
  • ההכנסות מתיירות עלו ב-0.3% ביחס לחודש הקודם.
  • יצוא שירותי תחבורה אחרים[2​] עלה ב-1.2% ביחס לחודש הקודם.

 

[1] ראו הסברים על ניכוי עונתיות.

[2] שירותי תחבורה אחרים כוללים - הובלת מטעני יצוא, מטענים בין נמלים זרים, דמי חכירה ושירותי תחבורה נוספים, אך אינם כוללים הובלת נוסעים.​הם​ כוללים גם שירותי דואר ובלדרות, שהועברו משירותי תקשורת לשירותי הובלה בהתאם למדריך החדש של מאזן התשלומים ( 6BPM). עדכון הנתונים (העברה משירותי תקשורת הנכללים בשירותים עיסקיים אחרים לשירותי הובלה) נעשה החל משנת 1995 ואילך.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}