י"ז סיון, תשע"ו
23 יוני 2016
193/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
אפריל 2016 - נתונים מנוכי עונתיות[​1]

  • סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק) עלה ביחס לחודש הקודם והסתכם ב-3.1 מיליארד דולר.
  • יצוא שירותים עסקיים עלה ב-2.4% ביחס לחודש הקודם.
  • ההכנסות מתיירות ירדו ב-4.5% אחוז ביחס לחודש הקודם.
יצוא שירותי תחבורה אחרים[​2] ירד ב-3.8% ביחס לחודש הקודם.

[1] ראו הסברים על ניכוי עונתיות.​
[2] שירותי תחבורה אחרים כוללים - הובלת מטעני יצוא, מטענים בין נמלים זרים, דמי חכירה ושירותי תחבורה נוספים, אך אינם כוללים הובלת נוסעים. הם כוללים גם שירותי דואר ובלדרות, שהועברו משירותי תקשורת לשירותי הובלה בהתאם למדריך החדש של מאזן התשלומים ( 6BPM). עדכון הנתונים (העברה משירותי תקשורת הנכללים בשירותים עיסקיים אחרים לשירותי הובלה) נעשה החל משנת 1995 ואילך.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}