י"ב אדר ב' ב, תשע"ו
22 מרץ 2016
077/2016
כתבה צופיה פישמן, תחום מאזן תשלומים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר 2016 - נתונים מנוכי עונתיות[1]

  • סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק), עלה ב- 5.3% ביחס לחודש הקודם והסתכם ב-3 מיליארד דולר.
  • יצוא שירותים עסקיים, עלה ב-6.5% ביחס לחודש הקודם.
  • ההכנסות מתיירות עלו ב-3.6% ביחס לחודש הקודם.
  • יצוא שירותי תחבורה אחרים[2] ירד באחוז אחד ביחס לחודש הקודם.
[1] ראו הסברים על ניכוי עונתיות

[2] שירותי תחבורה אחרים כוללים - הובלת מטעני יצוא, מטענים בין נמלים זרים, דמי חכירה ושירותי תחבורה נוספים, אך אינם כוללים הובלת נוסעים. הם כוללים גם שירותי דואר ובלדרות, שהועברו משירותי תקשורת לשירותי הובלה בהתאם למדריך החדש של מאזן התשלומים ( 6BPM). עדכון הנתונים (העברה משירותי תקשורת הנכללים בשירותים עיסקיים אחרים לשירותי הובלה) נעשה החל משנת 1995 ואילך.​


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}