ו' אב, תשע"ו
10 אוגוסט 2016
243/2016
כתבה אילת כהן-קסטרו
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 


יציאות וחזרות של ישראלים בשנת 2014

יציאות

 • כ-15.7 אלף תושבי ישראל יצאו לחו"ל ושהו שם ברציפות יותר משנה, מתוכם 14.9 אלף (95%) יהודים ואחרים ו-0.8 אלף ערבים. 

 • מספר הישראלים שיצאו בשנת 2014 נמוך מזה שבשנים קודמות. ב-2013 יצאו 16.2 אלף ישראלים, 
וב-2012 - 15.9 אלף.

 • בקרב יהודים ואחרים, 6.9 אלף מהיוצאים היו ילידי ישראל ו-8.0 אלף היו ילידי חו"ל (6.0 אלף מהם עלו משנת 1990 ואילך).

 • הגיל החציוני של כלל היוצאים עמד על 27.9 שנים ומרביתם היו זכרים (55%). 

 • 44% מקרב היוצאים בני 15 ומעלה היו נשואים, 54% מהם היו בני זוג שיצאו יחד באותה השנה.

חזרות

 • כ-8.9 אלף תושבי ישראל (לא כולל ישראלים הבאים לביקורי מולדת קצרים) חזרו מחו"ל לאחר שהייה רצופה של שנה ומעלה, בדומה לשנה הקודמת (8.8 אלף).

 • מקרב החוזרים, 8.4 אלף (95%) היו יהודים ואחרים, ו-0.5 אלף (5%) ערבים. 

 • הגיל החציוני של החוזרים עמד על 29.5 שנים ומרבית החוזרים היו זכרים (54%).

 • תקופת השהייה בחו"ל של מרבית החוזרים היא קצרה יחסית - כ-70% מהם חזרו לאחר שהייה של עד 3 שנים בחו"ל.

מאזן הגירה

 • בדומה לשנים האחרונות, מאזן ההגירה של הישראלים[1] בשנת 2014 (יוצאים פחות חוזרים) היה שלילי ועמד על כ-6.8 אלף ישראלים. 

 • שיעור מאזן ההגירה עמד על 0.8 מהגרים לאלף תושבים בישראל בשנת 2014.

יציאות וחזרות של עולים

 • מתוך העולים אשר עלו לישראל משנת 2005 ואילך, אחוז היוצאים מישראל לשהייה ממושכת בחו"ל בשנים 2014-2010, גדל מ-14% בשנת 2010, ל-19% בשנת 2014.
[1] מאזן הגירה של ישראלים לשנה מסוימת הוא ההפרש בין מספר הישראלים היוצאים ששהו שנה ומעלה בחו"ל לבין מספר הישראלים שחזרו לאחר שהייה של שנה ומעלה בחו"ל (לא כולל עולים).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}