ח' חשון, תשע"ז
09 נובמבר 2016
338/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נתונים מקוריים:

 • בינואר - אוקטובר  השנה נרשמה עלייה של 15% לעומת אותה תקופה אשתקד (5.9 מיליון יציאות[1] לחו"ל). בדרך האוויר נרשמה עלייה דומה (5.5 מיליון  יציאות לחו"ל).
 • בחודש אוקטובר* השנה נרשמו 630 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים, מתוכן 580 אלף היו דרך האוויר, 42 אלף יציאות היו דרך היבשה והשאר ( 7 אלף יציאות ) היו דרך הים.

       3% מכלל היציאות היו ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאים לארץ לביקורי מולדת[2].

   
 • בחישוב מספר היוצאים[3]  לחו"ל בחודש אוקטובר, נרשמו 586 אלף ישראלים, מתוכם 561 אלף יצאו פעם אחת והשאר יצאו פעמיים או יותר .

   

   נתונים מנוכי עונתיות ומגמה: (לוח 1)

   
 • על פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים, אוגוסט – אוקטובר 2016, 591 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש (7.1 מיליון ברמה שנתית) - עלייה לעומת שלושת החודשים הקודמים, מאי – יולי 2016, בהם נרשמו 556 אלף יציאות בממוצע לחודש (6.7 מיליון ברמה שנתית).
 • מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל עולה, כי בשלושת החודשים האחרונים, אוגוסט – אוקטובר 2016, היתה עלייה של 15% בחישוב שנתי ( 1.2% בממוצע מדי חודש ) לעומת עלייה של 24% בחישוב שנתי בשלושת החודשים הקודמים, מאי - יולי 2016 ( 1.8% בממוצע מדי חודש) . 

* יוזכר שחגי תשרי השנה חלו כולם בחודש אוקטובר.

[1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (ראה הערה 2).

 

[2] אנשים ששהו יותר מ - 275 ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת (התקופה של 13 החודשים האחרונים - כולל החודש הנחקר) ובאו לארץ

 לא יותר מפעמיים במהלך השנה.

[3​] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות .

 {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}