ל' שבט, תשע"ו
09 פברואר 2016
031/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר - 2016 נתונים מקוריים

 • בחודש ינואר השנה נרשמו 331 אלף יציאות[*] לחו"ל מתוכן 314 אלף יציאות היו דרך האוויר, 16 אלף יציאות היו דרך היבשה ופחות מאלף יציאות היו בדרך הים.
 • יציאות לפי גיל ומין (לוח 3): אחוז יציאות הגברים בגילי העבודה 25 - 64 היה גבוה יחסית (63%) כנראה בגלל האחוז הגבוה של הגברים היוצאים בריבוי יציאות.
 • 6% מכלל היציאות היו ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאים לארץ לביקורי מולדת[**].
 • יוצאים[***] לחו"ל: 300 אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש ינואר השנה, 281 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש ינואר, והשאר(19 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר (כ - 77% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים).

 

נובמבר 2015 - ינואר 2016 נתונים מנוכי עונתיות (לוח 1)

 • בשלושת החודשים האחרונים (נובמבר 2015 - ינואר 2016) נרשמה עלייה של 4% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (אוגוסט- אוקטובר 2015).
 • גם בדרך האוויר נרשמה עלייה דומה.


  [*] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (ראה הערה 2).
  [**] אנשים ששהו יותר מ - 275 ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת (התקופה של 13 החודשים האחרונים - כולל החודש הנחקר) ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה.
  [***] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}