ח' כסלו, תשע"ז
08 דצמבר 2016
376/2016
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מקוריים:

  • בינואר - נובמבר השנה נרשמה עלייה של 15% לעומת אותה תקופה אשתקד (6.3 מיליון יציאות[1​] לחו"ל) בדרך האוויר נרשמה עלייה דומה (5.9 מיליון יציאות לחו"ל).
  • בנובמבר השנה נרשמו 389 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים, מתוכן 367 אלף היו דרך האוויר, 19 אלף יציאות היו דרך היבשה והשאר ( כאלפיים יציאות ) היו דרך הים.
  • 3.8% מכלל היציאות היו ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאים לארץ לביקורי מולדת[​2].

 
  •  בחישוב מספר היוצאים[3​] לחו"ל בחודש נובמבר, נרשמו 352 אלף ישראלים, מתוכם 329 אלף יצאו פעם אחת והשאר יצאו פעמיים או יותר.

 נתונים מנוכי עונתיות ומגמה: (לוח 1)

  • ​ על פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים, ספטמבר - נובמבר 2016, 586 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש (7.0 מיליון ברמה שנתית) - עלייה לעומת שלושת החודשים הקודמים, יוני - אוגוסט 2016, בהם נרשמו 566 אלף יציאות בממוצע לחודש (6.8 מיליון ברמה שנתית).
  • מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל עולה, כי בשלושת החודשים האחרונים, ספטמבר - נובמבר 2016, היתה עלייה של 3.7% בחישוב שנתי ( 0.3% בממוצע מדי חודש ) לעומת עלייה של 20% בחישוב שנתי בשלושת החודשים הקודמים, יוני - אוגוסט 2016 ( 1.5% בממוצע מדי חודש).
[1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (ראה הערה 2).

[2] אנשים ששהו יותר מ - 275 ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת (התקופה של 13 החודשים האחרונים - כולל החודש הנחקר) ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה.

[​3] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}