ח' תשרי, תשע"ז
10 אוקטובר 2016
312/2016
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מקוריים:

  • ​ בינואר - ספטמבר השנה נרשמה עלייה של 12% לעומת אותה תקופה אשתקד (5.3 מיליון יציאות[1] לחו"ל). בדרך האוויר נרשמה עלייה של 13% (4.9 מיליון יציאות לחו"ל).
  • ​בחודש ספטמבר השנה נרשמו 784 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים, מתוכן 714 אלף היו דרך האוויר, 62 אלף יציאות היו דרך היבשה והשאר (8 אלף יציאות) היו דרך הים.
    2% מכלל היציאות היו ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאים לארץ לביקורי מולדת[2].
  • ​ב - 29 לחודש ספטמבר (יום חמישי האחרון לפני ראש השנה) נרשם מספר שיא של יציאות ישראלים ביום אחד - 42 אלף לעומת ממוצע יומי של 23 אלף בשאר ימי החודש.
  •  בחישוב מספר היוצאים[3] לחו"ל בחודש ספטמבר, נרשמו 726 אלף ישראלים, מתוכם 690 אלף יצאו פעם אחת והשאר יצאו פעמיים או יותר .


נתונים מנוכי עונתיות ומגמה: (לוח 1)

  • על פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים, יולי – ספטמבר 2016 , 580 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש (7 מיליון ברמה שנתית) - עלייה לעומת שלושת החודשים הקודמים, אפריל - יוני 2016, בהם נרשמו 542 אלף יציאות  בממוצע לחודש, ( 6.5 מיליון ברמה שנתית).
  •  מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל עולה, כי בשלושת החודשים האחרונים, יולי – ספטמבר 2016, היתה עלייה של 20% בחישוב שנתי ( 1.5% בממוצע מדי חודש ) לעומת עלייה של 22% בחישוב שנתי בשלושת החודשים הקודמים, אפריל - יוני 2016 ( 1.7% בממוצע מדי חודש) .[1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (ראה הערה 2)
 
[​2] אנשים ששהו יותר מ – 275 ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת (התקופה של 13 החודשים האחרונים - כולל החודש הנחקר) ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה.

[3] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות .


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}