ה' אב, תשע"ו
09 אוגוסט 2016
241/2016
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר - יולי  2016 בהשוואה לינואר - יולי 2015
  • 1.7 מיליון  כניסות מבקרים1 לישראל.(6% ירידה).

  • 1.6 מיליון כניסות תיירים2 (2% ירידה).

  • 1.7 מיליון כניסות תיירים בדרך האוויר בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.
 
 
ממוצע 3 חודשים אחרונים (מאי - יולי 2016) נתונים מנוכי עונתיות ומגמה תיירים סה"כ:
  • מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים נרשמו 2.9 מיליון כניסות תיירים ברמה השנתית, ובשלושת החודשים הקודמים (פברואר - אפריל 2016) נרשמו 2.8 מיליון  ברמה שנתית.

  • מניתוח נתוני המגמה של התיירים עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (מאי - יולי 2016 ) נרשמה עלייה של 5% בחישוב שנתי  זאת לאחר העלייה של 14% בשלושת החודשים הקודמים (פברואר - אפריל 2016). {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}