ט"ו שבט, תשע"ו
25 ינואר 2016
022/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

שנת 2015 בהשוואה לשנת 2014

  • בשנת 2015 נרשמה ירידה של 11% בלינות התיירים, עלייה של 4% בלינות הישראלים ובסך הלינות נרשמה ירידה של 2%.
  • מספר לינות התיירים היה 8.2 מיליון  ושל לינות הישראלים 13.5 מיליון. לינות התיירים היוו 38% מסך כל הלינות לעומת 41% ב-2014.
  • תפוסת החדרים במלונות הייתה 61%  (63% בשנת 2014).
  • תפוסת החדרים לפי מחוז (לוח א) נעה בין 52% במחוז הצפון ל-68% במחוזות הדרום ותל אביב. תפוסת החדרים הייתה נמוכה יותר בכל המחוזות לעומת שנת 2014, פרט למחוז תל- אביב שרשם עלייה בתפוסה מ-65% בתקופה המקבילה אשתקד ל-68% השנה.

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה


  • בעקבות המצב הביטחוני המתוח בארץ שהחל בחודש אוקטובר 2015, הממוצע החודשי של לינות התיירים מנוכי עונתיות ברבע האחרון של 2015 היה נמוך יותר ב- 6% מזה שהיה בתשעת החודשים הראשונים של 20​15.
  • מנתוני המגמה בלינות התיירים עולה כי בשלושת החודשים האחרונים נרשמה ירידה של 20% בחישוב שנתי לעומת ירידה של 13% בשלושת החודשים הקודמים.
  • מנתוני המגמה בלינות ישראלים עולה, כי בשלושת החודשים האחרונים נרשמה ירידה של 2% בחישוב שנתי לעומת ירידה של 6% שנרשמה לפי שלושת החודשים הקודמים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}