כ"ט תשרי, תשע"ז
31 אוקטובר 2016
322/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
יולי - ספטמבר 2016 לעומת אפריל - יוני 2016 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

  • יצוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים) עלה ב-7.1%
  • ​יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות, מטוסים ומוצרי אנרגיה) עלה ב-8.1%
  • ​מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4%


יולי - אוגוסט 2016 לעומת מאי– יוני 2016 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

  • מדד הייצור התעשייתי עלה ב-5.5%
  • מדד הפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים) עלה ב-0.3%
  • מדד הפדיון במסחר הקמעוני ירד ב-4.3%


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}