כ"ה תמוז, תשע"ו
31 יולי 2016
236/2016
כתב מופאק סיף, תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
אפריל - יוני 2016 לעומת ינואר - מרץ 2016 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

 • יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות, מטוסים ומוצרי אנרגיה) עלה ב-12.6%

 • סך כל הרכישות בכרטיסי אשראי עלה ב-7.0%

 • מדד המכירות ברשתות שיווק עלה ב-3.9%

 • יצוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים) ירד ב-13.0%

 • מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.4%

   
  אפריל - מאי 2016 לעומת פברואר– מרץ 2016 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

 • מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב-7.3%

 • מדד הפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים) עלה ב-0.3%

 • מדד הייצור התעשייתי ירד ב-2.7%{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}