כ"ו אלול, תשע"ו
29 ספטמבר 2016
307/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
יוני - אוגוסט 2016 לעומת מרץ - מאי 2016 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

  • ​יצוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים) עלה ב-11.5%
  • סך כל הרכישות בכרטיסי אשראי עלה ב-3.5%
  • מדד המכירות ברשתות שיווק עלה ב-1.4%
  • יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות, מטוסים ומוצרי אנרגיה) עלה ב-4.8%
  • מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.4%

יוני - יולי 2016 לעומת אפריל– מאי 2016 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

  • מדד הייצור התעשייתי נותר ללא שינוי.
  • מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב-4.7%
  • ​מדד הפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים) עלה ב-0.4%​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}