כ"ג אייר, תשע"ו
31 מאי 2016
160/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
פברואר - אפריל 2016 לעומת נובמבר2015- ינואר 2016 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

  • יצוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים) ירד ב-21.7%
  • סך כל הרכישות בכרטיסי אשראי עלה ב-8.3%
  • מדד המכירות ברשתות שיווק עלה ב-0.3%
  • יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות, מטוסים ומוצרי אנרגיה) עלה ב-0.1%
  • מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.8%

פברואר - מרץ 2016 לעומת דצמבר 2015 – ינואר 2016 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי) 

  • מדד הייצור התעשייתי עלה ב-5.0%
  • מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב-10.9%
  • ​מדד הפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים) עלה ב-3.6%​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}