כ"ט סיון, תשע"ו
05 יולי 2016
203/2016
כתב שמעון וינוקור, תחום סחר חוץ
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2015

  • הגירעון במאזן סחר הסחורות בענפי התעשייה (ללא יהלומים) הסתכם ב-2.3 מיליארד דולר לעומת 4.2 מיליארד דולר בשנת 2014 (ירידה של 54%). 
  • הגירעון במאזן סחר הסחורות בתעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית הסתכם ב-4.0 מיליארד דולר לעומת 2.5 מיליארד דולר אשתקד (עלייה של 57.4%). העלייה בגרעון נבעה בעיקר מירידה ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם.
  • עודף סחר הסחורות בתעשיות הטכנולוגיה העילית הסתכם ב-10.5 מיליארד דולר, עלייה של 29.0% לעומת שנת 2014. העלייה בעודף נבעה בעיקר מהעלייה ביצוא ענף ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה וביצוא ענף ייצוא מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי.
     


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}