כ"ב אלול, תשע"ו
25 ספטמבר 2016
301/2016
כתבו ליאור זיסמן (תחום מרשם עסקים), אורי עטר (תחום עסקים - כלכלה)


 
נתונים דמוגרפים אודות עסקים

לפי מ​ין

 • מתוך אוכלוסיית העסקים בשנת 2012, כ-78% היו בבעלות גברים וכ-22% - בבעלות נשים.
 • בעסקים שלא העסיקו משרות שכיר בשנת 2012 אחוז העסקים בבעלות של נשים עמד על כ-27%.
 • כ-92% מהעסקים המעסיקים יותר מ-20 משרות שכיר הם בבעלות של גברים.
 • האחוז הגבוה ביותר של עסקים בבעלות נשים נמצא בענפי שירותי בריאות, רווחה וסעד ובענפי החינוך, כ-48% וכ-45%, בהתאמה.
 • האחוז הגבוה ביותר של עסקים בבעלות גברים נמצא בענפי הבינוי ובענפי שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות, כ-97%  וכ-95%, בהתאמה.

לפי קבוצת א​וכלוסייה

 • מתוך אוכלוסיית העסקים בשנת 2012, כ-84% היו בבעלות יהודים, כ-14% - בבעלות ערבים וכ-2% - בבעלות אחרים.
 • האחוז הגבוה ביותר של עסקים בבעלות יהודים נמצא בענפי מידע ותקשורת ובענפי אמנות, בידור ופנאי, כ-96% בכל אחד מן הענפים.
 • האחוז הגבוה ביותר של עסקים בבעלות ערבים נמצא בענפי הבינוי ובענפי שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות, כ-29%  וכ-24%, בהתאמה.
 • כ-82% מהעסקים שבבעלות גברים נמצאים בבעלות יהודים וכ-16% בבעלות ערבים. לעומת זאת, 90% מהעסקים שבבעלות נשים נמצאים בבעלות יהודיות וכ-7% בבעלות ערביות.

  ​נתונים דמוגרפיה אודות בעלי ​עסקים

 • לפי מצב משפחתי - כ-77% מבעלי העסקים בשנת 2012 היו נשואים, כ-10% - רווקים, כ-9.5% - גרושים וכ-3% - אלמנים.
 • לפי גיל בעל העסק - הגיל הממוצע של אוכלוסיית בעלי העסקים בשנת 2012 היה 48.8 והגיל החציוני - 48.
 • לפי השכלה - לכ-38% מבעלי העסקים בשנת 2012 היה תואר אקדמי. מבין בעלי התואר האקדמי, לכ-40% היה תואר שני ומעלה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}