י"ח כסלו, תשע"ז
18 דצמבר 2016
388/2016
כתבו רומן זילברשלג, דוד מעגן, תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • במהלך השנים 2014-2003 השכר החודשי הממוצע של עובדי הוראה גדל נומינלית בכ-62%, לעומת כ-35% בשכר החודשי הממוצע במשק. במונחים ראליים,1 השכר בהוראה גדל בשנים אלו בכ-33%, לעומת כ-11% בלבד בקרב כלל השכירים במשק.
  • השכר החודשי הממוצע בקרב נשים בהוראה, גבוה בכ-13% בשנת 2014 בהשוואה לשכרן של נשים בעלות תואר ראשון במשק. 
  • במהלך השנים 2014-2003, השכר השנתי לשעת עבודה גדל ראלית[1​] בכל שלבי החינוך: בחינוך הקדם-יסודי בכ-29%, בחינוך היסודי בכ-12%, בחטיבות הביניים כ- 11% ובחטיבות העליונות כ-6%.
  • השכר השנתי לשעת עבודה דומה בדרך כלל בין מגזרי המערכת בחינוך העברי. בחינוך הממלכתי-ערבי השכר השנתי לשעת עבודה נמוך בכ-15% בממוצע מהשכר בחינוך העברי.
  • פערי השכר החודשי הממוצע בין מורים בשיא הקריירה (גילי 64-55) לבין מורים בתחילת הקריירה (גילי 34-25), התרחבו מכ-98% בשנת 2003 לכ-114% בשנת 2014.
  • במהלך השנים 2014-2003, שכרם השנתי לשעת עבודה של עובדי הוראה בתחילת הקריירה (גילי 34-25) בחטיבה העליונה, ירד במונחים ראליים ב-10%, לעומת עלייה של כ-12% בקרב עובדי הוראה בשיא הקריירה (גילי 64-55).
  • השכר החודשי הממוצע נמוך יותר ביישובים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה (אשכולות 4-1) וגבוה יותר ביישובים ברמה חברתית-כלכלית בינונית וגבוהה (אשכולות 10-5).
  • במהלך השנים 2014-2003, פערי השכר בין גברים לנשים, במגמת ירידה מכ-17% בשנת 2003 לכ-8% בשנת 2014. בחינוך הממלכתי, השכר השנתי לשעת עבודה גבוה יותר בקרב גברים לעומת נשים בכל מגזרי המערכת. 

[1​] מנוכה עליית מדד המחירים לצרכן, במחירים קבועים לשנת 2003.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}