כ' חשון, תשע"ז
21 נובמבר 2016
355/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • בשנת הלימודים תשע"ו (2015/16), היו במערכת החינוך 3,850 מנהלי בתי ספר, 2,568 מנהלים בחינוך היסודי ו-1,282 מנהלים בחינוך העל-יסודי.
 • בעשור האחרון, חלה מגמת עלייה במספרם של מנהלי בתי ספר בחינוך היסודי בהשוואה למגמת יציבות בחינוך העל-יסודי.
 • שיעורם של המנהלים החדשים מכלל המנהלים במערכת, במגמת יציבות בעשור באחרון.
 •  שיעורן של הנשים בקרב מנהלי בתי הספר, נמצא במגמת עלייה ניכרת בכל חלקי המערכת ובאופן בולט בכלל החינוך העל-יסודי, בחינוך היסודי הדתי והערבי. בשנת 2016 הגיע שיעור הנשים בחינוך הממלכתי-עברי לכ-89% בחינוך היסודי ולכ-65% בחינוך העל-יסודי. שיעור הנשים בחינוך הממלכתי-דתי הגיע בשנה זו לכ-57% בחינוך היסודי ולכ-31% בחינוך העל-יסודי. שיעור הנשים בחינוך הממלכתי-ערבי, הגיע לכ-38% בחינוך היסודי ולכ-23% בחינוך העל-יסודי.
 • בחינוך היסודי העברי שיעורם של בעלי תואר שני מקרב המנהלים עלה מכ-8% בשנת 1991 לכ-71% בשנת 2016.
 • בשנת 2016 הגיע שיעור המנהלים בעלי תואר שני לכ-71% בחינוך העל-יסודי העברי ולכ-80% בחינוך העל-יסודי הערבי.
 •  בשיעורם של המנהלים בגילי 50 ומעלה, ניכרת מגמת יציבות בעשור האחרון בכלל המערכת, ללא הבדל ניכר בין החינוך היסודי לעל-יסודי ובין החינוך העברי לערבי.
 • בשנת 2016, כ-81% מהמנהלים בחינוך העל-יסודי עבדו בהיקף של 31 שעות שבועיות ומעלה. האחוז בחינוך היסודי העברי עמד על כ-88% ובחינוך היסודי הערבי - על כ-84%.
 • השכר החודשי הממוצע בקרב מנהלי בתי ספר בחינוך היסודי גדל מכ-14,700 ש"ח בממוצע בשנת 2003 לכ-21,700 ש"ח בממוצע בשנת 2014 (גידול של כ-48%).
 • השכר החודשי הממוצע בקרב מנהלי בתי ספר בחינוך העל-יסודי גדל מכ-15,600 ש"ח בממוצע בשנת 2003 לכ-24,000 ש"ח בממוצע בשנת 2014 (גידול של כ-54%).
 •  לאורך השנים, השכר לשעת עבודה (שנתית) בקרב מנהלי בתי הספר, היה ללא הבדל ניכר בין גברים לנשים. בחינוך העל-יסודי, שכרן של נשים בשנת 2014 היה מעט יותר גבוה, כ-8,600 ש"ח לעומת 8,174 ש"ח בקרב גברים.
 • ​מספר המנהלים העוזבים את המערכת מדי שנה, נמצא במגמת ירידה בשנים האחרונות ובאופן בולט בחינוך העל-יסודי.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}