כ"א כסלו, תשע"ז
21 דצמבר 2016
395/2016
כתבו אלה רגצקי, שמעון וינוקור, תחום סחר חוץ
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ברבעון השלישי של שנת 2016
 
  • עלייה של 11.2% במדד המחירים של יבוא חומרי אנרגיה.
  • עלייה במדד מחירי יבוא כלי תחבורה להשקעה ב-0.1% ברבעון השלישי של 2016, זה הרבעון החמישי ברציפות של עליות מחירים במדד זה.
  • מדד מחירי יצוא הסחורות לארצות אסיה ירד ב-3.2%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}