י"ח אלול, תשע"ו
21 ספטמבר 2016
295/2016
כתבו אלה רגצקי, שמעון וינוקור, תחום סחר חוץ
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ברבעון השני של שנת 2016

  • עלייה במדד מחירי יבוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), לאחר שבעה רבעים רצופים של ירידות מחירים במדד זה.
  • עלייה במדד מחירי יצוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים ויהלומים), לאחר שלושה רבעים רצופים של ירידות מחירים במדד זה.
  •  עלייה של 17.7% במדדי המחירים של יבוא חומרי אנרגיה, לאחר ירידות מחירים בשלושת הרבעים הקודמים.* יוזכר כי מדדי המחירים בסחר חוץ מחושבים בדולרים של ארצות הברית, ולכן הם מושפעים גם מהשינויים בערך הדולר לעומת המטבעות האחרים שבהם נערכות עסקאות יבוא ויצוא של הסחורות. כמו כן, ערך סחורות היבוא שלפיו מחושבים המדדים הנו ערך (CIF( Freight and Insurance Cost וערך סחורות היצוא הינו ערך (FOB ( on Free board .הנתונים אינם כוללים את הסחר עם הרשות הפלסטינית ואת היבוא הביטחוני. כמו כן, הנתונים אינם כוללים מדדי יצוא ויבוא של שירותים לרבות יצוא שירותי תכנה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}