י"א שבט, תשע"ו
21 ינואר 2016
014/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
חודשים ספטמבר - נובמבר 2015 בהשוואה יוני - אוגוסט 2015 (על פי נתוני מגמה)

  • עלייה בפדיון סך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 2.7% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 5.1%.
  • עלייה בפדיון ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה בשיעור של 1.1% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 0.2%.
  • עלייה בפדיון ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים בשיעור של 5.4% בחישוב שנתי, לאחר לעלייה של 7.0%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}