י"ב אלול, תשע"ו
15 ספטמבר 2016
288/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% באוגוסט 2016, בהשוואה ליולי 2016, והגיע לרמה של 99.2 נקודות לעומת 99.5 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 100.0=2014 נקודות). המדד ללא דיור ירד ב-0.5% והגיע ל-97.1 נקודות, המדד ללא ירקות ופירות ירד ב-0.3% והגיע ל-99.0 נקודות והמדד ללא אנרגיה ירד ב-0.1% והגיע ל-100.7 נקודות.

  • ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה ב-4.9%, פירות טריים ב-2.5% ותחבורה ותקשורת ב-1.3%.

  • עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ירקות טריים ב-3.3%.

  • מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-0.1%, המדד ללא ירקות ופירות עלה אף הוא ב-0.1%, המדד ללא אנרגיה עלה ב-0.3%; לעומתם המדד ללא דיור ירד ב-0.5%.

  • בשנים עשר החודשים האחרונים (אוגוסט 2016 לעומת אוגוסט 2015) ירד המדד הכללי ב-0.7%, המדד ללא דיור ירד ב-1.6%, המדד ללא ירקות ופירות ירד ב-0.9% והמדד ללא אנרגיה ירד ב-0.1%.

  • על פי נתוני המגמה לתקופה שבין מאי 2016 – אוגוסט 2016, קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-0.3%, של המדד ללא דיור ל-0.6% ושל המדד ללא ירקות ופירות וללא דיור ל-1.2%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}