ז' אייר, תשע"ו
15 מאי 2016
140/2016
כתב בועז בן-אהרון, תחום ראש תחום מחירים לצרכן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% באפריל 2016, בהשוואה למרץ 2016, והגיע לרמה של 98.5 נקודות לעומת 98.1 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 100.0=2014 נקודות). המדד ללא דיור עלה ב-0.6% והגיע ל-96.8 נקודות, המדד ללא ירקות ופירות עלה ב-0.5% והגיע ל-98.5 נקודות והמדד ללא אנרגיה עלה ב-0.3% והגיע ל-99.8 נקודות.

  • עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה ב-3.7%, תרבות ובידור ב-2.1% ותחבורה ב-1.7%.

  • ירידת מחירים נרשמה במיוחד בסעיף ריהוט וציוד לבית ב-0.8%.

  • מתחילת השנה ירד המדד הכללי ב-0.6%, המדד ללא דיור ירד ב-0.8%, המדד ללא אנרגיה ירד ב-0.6% והמדד ללא ירקות ופירות ירד ב-0.4%.

  • בשנים עשר החודשים האחרונים (אפריל 2016 לעומת אפריל 2015), ירד המדד הכללי ב-0.9%, המדד ללא דיור ירד ב-2.0%, המדד ללא ירקות ופירות ירד ב-0.8% והמדד ללא אנרגיה ירד ב-0.4%.

  • על פי נתוני המגמה לתקופה שבין ינואר 2016 – אפריל 2016, קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-0.6%, של המדד ללא דיור ל-1.5% ושל המדד ללא ירקות ופירות וללא דיור ל-0.9%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}