י"א אב, תשע"ו
15 אוגוסט 2016
250/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% ביולי 2016, בהשוואה ליוני 2016, והגיע לרמה של 99.5 נקודות לעומת 99.1 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 100.0=2014 נקודות). המדד ללא אנרגיה עלה אף הוא ב-0.4% והגיע ל-100.8 נקודות, המדד ללא ירקות ופירות עלה ב-0.2% והגיע ל-99.3 נקודות והמדד ללא דיור עלה ב-0.1% והגיע ל-97.6 נקודות.

  • עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ירקות ופירות טריים ב-7.2%, דיור ב-1.2%, תחבורה ב-0.9% ובריאות ב-0.6%.

  • ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה ב-8.2% וריהוט וציוד לבית ב-0.5%.

  • מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-0.4%, המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא אנרגיה עלו אף הם ב-0.4%; לעומתם המדד ללא דיור נותר ללא שינוי.

  • בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2016 לעומת יולי 2015) ירד המדד הכללי ב-0.6%, המדד ללא דיור ירד ב-1.5%, המדד ללא ירקות ופירות ירד ב-0.7%; לעומתם המדד ללא אנרגיה נותר ללא שינוי.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}