ט' סיון, תשע"ו
15 יוני 2016
182/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% במאי 2016, בהשוואה לאפריל 2016, והגיע לרמה של 98.8 נקודות לעומת 98.5 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 100.0=2014 נקודות). המדד ללא דיור והמדד ללא אנרגיה עלו אף הם ב-0.3% והגיעו ל-97.1 ו-100.1 נקודות בהתאמה. המדד ללא ירקות ופירות עלה ב-0.1% והגיע ל-98.6 נקודות.
  • עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ירקות ופירות טריים ב-5.3% וסיגריות וטבק ב-1.9%.
  • ירידת מחירים נרשמה במיוחד בסעיף הנעלה ב-1.1%.
  • מתחילת השנה ירד המדד הכללי ב-0.3%, המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא אנרגיה ירדו אף הם ב-0.3% כל אחד והמדד ללא דיור ירד ב-0.5%.
  • בשנים עשר החודשים האחרונים (מאי 2016 לעומת מאי 2015), ירד המדד הכללי ב-0.8%, המדד ללא דיור ירד ב-1.9%, המדד ללא ירקות ופירות ירד ב-0.8% והמדד ללא אנרגיה ירד ב-0.3%.
  • על פי נתוני המגמה לתקופה שבין פברואר 2016 – מאי 2016, קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-0.3%, של המדד ללא דיור ל-1.2% ושל המדד ללא ירקות ופירות וללא דיור ל-0.6%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}