י"ב תשרי, תשע"ז
14 אוקטובר 2016
319/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בספטמבר 2016, בהשוואה לאוגוסט 2016, והגיע לרמה של 99.1 נקודות לעומת 99.2 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 100.0=2014 נקודות). המדד ללא ירקות ופירות ירד אף הוא ב-0.1% והגיע ל-98.9 נקודות, המדד ללא דיור ירד ב-0.2% והגיע ל-96.9 נקודות והמדד ללא אנרגיה ירד ב-0.3% והגיע ל-100.4 נקודות.

• ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: פירות טריים ב-6.7%, תרבות ובידור ב-1.4% והלבשה ב-1.3%.

• עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הנעלה ב-2.0%, ירקות טריים ב-1.8% ושירותי חינוך ב-0.6%.

• מתחילת השנה, המדד הכללי, המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא אנרגיה נותרו ללא שינוי, לעומתם המדד ללא דיור ירד ב-0.7%.

• בשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2016 לעומת ספטמבר 2015) ירד המדד הכללי ב-0.4%, המדד ללא דיור ירד ב-1.2%, המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא אנרגיה ירדו ב-0.3%, כל אחד.

• על פי נתוני המגמה לתקופה שבין יוני 2016 – ספטמבר 2016, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-0.3%, הקצב השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור נותר ללא שינוי וקצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-0.3%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}