ה' אדר ב' ב, תשע"ו
15 מרץ 2016
066/2016
כתב בועז בן-אהרון, תחום ראש תחום מחירים לצרכן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% בפברואר 2016, בהשוואה לינואר 2016, והגיע לרמה של 98.3 נקודות לעומת 98.6 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 100.0=2014 נקודות). המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא אנרגיה ירדו אף הם ב-0.3% כל אחד, והגיעו ל-98.1 ו-99.6 נקודות בהתאמה והמדד ללא דיור ירד ב-0.5% והגיע ל-96.6 נקודות.
  • ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ירקות טריים ב-7.8%, הלבשה והנעלה ב-3.9% ותחבורה ותקשורת באחוז אחד.
  • עליית מחירים נרשמה במיוחד בסעיף פירות טריים ב-9.1%.
  • מתחילת השנה ירד המדד הכללי ב-0.8%, המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא אנרגיה ירדו אף הם ב-0.8% כל אחד והמדד ללא דיור ירד באחוז אחד.
  • בשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2016 לעומת פברואר 2015), ירד המדד הכללי ב-0.2%, המדד ללא דיור ירד ב-1.2% והמדד ללא ירקות ופירות ירד ב-0.4%; לעומתם המדד ללא אנרגיה עלה ב-0.2%.
  • ​על פי נתוני המגמה לתקופה שבין נובמבר 2015 – פברואר 2016, קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-0.3%, של המדד ללא דיור ושל המדד ללא ירקות ופירות וללא דיור ל-1.5%, כל אחד.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}