י"ב אלול, תשע"ו
15 ספטמבר 2016
286/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
חודש אוגוסט 2016

  • מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד בחודש אוגוסט 2016 ב-1.4% והגיע לרמה של 89.2 נקודות לעומת 90.5 נקודות בחודש יולי 2016 (הבסיס: ממוצע 2012 = 100.0). המדד ללא דלקים ירד ב-0.5% והגיע לרמה של 99.7 נקודות לעומת 100.2 נקודות בחודש יולי 2016.

  • מתחילת השנה (אוגוסט 2016 לעומת דצמבר 2015) ירד מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-0.7% ואילו המדד ללא דלקים עלה ב-0.1%. ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2016 לעומת אוגוסט 2015) ירד מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-3.9% והמדד ללא דלקים ירד ב-1.6%.

רבעון שני של שנת 2016

  • מדד חדש! מדד המחירים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא, שהתפרסם לראשונה ברבעון הקודם,  ירד ב-1.2% ברבעון השני של שנת 2016 והגיע לרמה של 96.9 נקודות לעומת 98.1 נקודות ברבעון הראשון של שנת 2016 (הבסיס ממוצע 2015=100.0 נקודות). מדד זה מודד את שינויי המחירים המתקבלים על ידי יצרנים בענפי התעשייה וכרייה וחציבה עבור מוצרים מתפוקתם המיועדים ליצוא.

  • מדדי מחירים לענפי השירותים: מחירי פרסום עלו ב-1.3%. מחירי ייעוץ ניהולי ושירותים משפטיים ירדו ב-1.3%    ו-1.2% בהתאמה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}