ז' אייר, תשע"ו
15 מאי 2016
139/2016
כתבה רות ויזנר, תחום ראש תחום מחירי יצרן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה בחודש אפריל 2016 ב-1.1% והגיע לרמה של 89.3 נקודות לעומת 88.3 נקודות בחודש מרץ 2016 (הבסיס: ממוצע 2012 = 100.0).

  • מדד מחירי תפוקת התעשייה ללא דלקים נותר ללא שינוי בחודש אפריל ברמה של 100.1 נקודות.

  • בארבעת החודשים הראשונים של השנה (אפריל 2016 לעומת דצמבר 2015) ירד מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-0.6% ואילו המדד ללא דלקים עלה ב-0.5%.

  • ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2016 לעומת אפריל 2015) ירד מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-5.7% והמדד ללא דלקים ירד ב-2.3%.

  • מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד בחודש אפריל 2016 ב-1.9% והגיע לרמה של 93.1 נקודות לעומת 94.9 נקודות בחודש מרץ 2016.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}