ח' סיון, תשע"ו
14 יוני 2016
175/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
​החל ממחר, ה- 15 ביוני 2016 יתפרסם מדד חדש - מחירי יצוא של כלל התעשייה, כרייה וחציבה וכן מדדי מחירים לענפים ראשיים ותת ענפים של תפוקת התעשייה ליצוא לרבעון הראשון של שנת 2016.

לראשונה יהיה מדד אשר ישקף את כלל מחירי תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה לייצוא המתבסס על סקר מפעלים ישיר.

המדדים יתפרסמו מידי רבעון בהודעה לתקשורת ובלוחות בירחון לסטטיסטיקה של מחירים וישמשו לניכוי סדרות ערך היצוא התעשייתי והצגתן במחירים קבועים ולחישוב מדד הייצור התעשייתי ויחליפו את השימוש שנעשה עד כה במדדי מחירי יצוא של סחר חוץ[1].

פרסום המדד החדש נעשה כחלק מההמלצה של הארגונים הבינלאומיים (OECD, IMF) להרחבת הכיסוי של מחירי יצרן .

מדד מחירי תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא מוצג על בסיס ממוצע 2015 = 100.0 נקודות ומשקלותיו משקפים את ערך תפוקת התעשייה ליצוא בשנת 2015. המדד נערך לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 (המותאם לסיווג הבינלאומי ISIC Rev 4.) וברמות של קבוצות מוצרים ומוצרים לפי סיווג מוצרים.

המדד מודד את שינויי המחירים המתקבלים על ידי מפעלים בתעשייה עבור סל קבוע של מוצרים מתפוקתם המיועדים ליצוא. המחירים הם מחירי F.O.B. (בנמל המוצא) במטבעות שונים ומתורגמים לש"ח לפי שע"ח יציג ממוצע[2].

מבנה המדד ומשקלותיו נקבעו משילוב של שני מקורות עיקריים: נתוני מכירות ליצוא לפי ענפים ראשיים ותת ענפים מסקר "מדדי תעשייה" לשנת 2015 הנערך בלמ"ס וסקר מיוחד שנערך ב-2015 ל-271 מפעלים יצואנים גדולים על התפלגות המכירות ליצוא לפי מוצרים וארצות יעד בשנה הקודמת.[1] עד לשנת 2016 התפרסמו מדדים רק לחלק מהענפים ועל כן השימוש לצרכי ניכוי היה חלקי בלבד
[2​] המקור בנק ישראל


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}