ז' ניסן, תשע"ו
15 אפריל 2016
106/2016
כתבה רות ויזנר, תחום ראש תחום מחירי יצרן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • ​​מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד בחודש מרס 2016 ב-0.1% והגיע לרמה של 88.3 נקודות לעומת 88.4 נקודות בחודש פברואר 2016 (הבסיס: ממוצע 2012 = 100.0).
  • מדד מחירי תפוקת התעשייה ללא דלקים עלה בחודש מרס ב-0.1% והגיע לרמה של 100.1 נקודות לעומת 100.0 נקודות בחודש פברואר 2016.
  • בשלושת החודשים הראשונים של השנה (מרס 2016 לעומת דצמבר 2015) ירד מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-1.7% ואילו המדד ללא דלקים עלה ב-0.5%.
  • ב-12 החודשים האחרונים (מרס 2016 לעומת מרס 2015) ירד מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-7.0% והמדד ללא דלקים ירד ב-2.2%.
  • מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד בחודש מרס 2016 ב-1.9% והגיע לרמה של 94.9 נקודות לעומת 96.7 נקודות בחודש פברואר 2016.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}