ה' אדר ב' ב, תשע"ו
15 מרץ 2016
068/2016
כתבה רות ויזנר, תחום ראש תחום מחירי יצרן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
חודש פברואר 2016

  • מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד בחודש פברואר 2016 ב-0.9% והמדד ללא דלקים ירד ב-0.3%.
  • ב-12 החודשים האחרונים (פברואר 2016 לעומת פברואר 2015) ירד מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-5.0% והמדד ללא דלקים ירד ב-2.2%.
  • מדד מחירים חדש בסדרה של מדדי המחירים בענפי השירותים: מדד המחירים בענף הוצאה לאור הכולל הוצאה לאור של ספרים וכתבי עת. מדד זה ירד בחודש פברואר 2016 ב-0.2%.

רבעון רביעי של שנת 2015

​החודש מתפרסמים לראשונה בהודעה לתקשורת מדדי המחירים לענפי השירותים, מדדים אלה הם רבעוניים ומתפרסמים חודשיים וחצי לאחר תום הרבעון.


  • ירידה של 3.0% במחירי שירותי פרסום ועלייה של 2.4% במחירי שירותי ייעוץ ניהולי ברבעון הרביעי של שנת 2015.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}