ד' ניסן, תשע"ו
12 אפריל 2016
098/2016
כתבה יפעת קלופשטוק, תחום מעקבים ומהלכי לימודים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
​ההוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחד בשנת תשע"ג (2012/13) הסתכמו ב-1,934.9 מיליוני ש"ח:

  • בהשוואה בין שנים עוקבות, אחוז השינוי בהוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחד היה 15% בין השנים תשע"א לתשע"ב ו - 10.1% בין השנים תשע"ב לתשע"ג (במחירים קבועים - תשע"ג).
  • אחוז השינוי הגבוה ביותר היה בתחום חקלאות (26%) והנמוך ביותר היה במדעי הרוח (0.8%-)
  • יותר מ-50% מההוצאות היו בתחומי מדעי הטבע ומתמטיקה, קרוב ל-10% ברפואה, כ-17% בהנדסה ואדריכלות וכ- 4%בחקלאות.
  • כמחצית מההוצאה (52.2%) הייתה לעלויות כוח אדם (שכר ומלגות).
  • כ-56% ממימון ההוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחד, מקורו בישראל.
  • ​​כרבע מההוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחד היו באוניברסיטה העברית, כ-20% - באוניברסיטת תל אביב וכ-18% - במכון ויצמן למדע.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}